Jesienne spotkania z matematyką 2017

plakat akcji
Wydział Matematyki i Informatyki UWM oraz Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego przy wsparciu finansowym fundacji mBanku zapraszają na cykl wykładów matematycznych.

Cykl jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich; szkolnych doradców zawodowych oraz wszystkich osób zainteresowanych matematyką, jej popularyzacją i zastosowaniami. Jego celem jest wskazanie możliwych ścieżek kariery zawodowej po ukończeniu studiów ściśle związanych z matematyką, pokazanie wymiernych korzyści wynikających z pilnego uczenia się matematyki, a także uzmysłowienie słuchaczom w jak wielu dziedzinach życia matematyka jest potrzebna i skuteczna. Wykłady będą się odbywać w kolejne wtorki, od  10.10.2017 r.

do 12.12.2017 r., w sali C0/2 budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UWM przy ulicy Słonecznej 54. Każdy wykład będzie wygłoszony 2 razy w ciągu tego samego dnia w następujących godzinach: 10:00-11:00 - dla grup zorganizowanych z opiekunem (zapisy drogą e-mailową); 17:00 -18:00 - dla wolnych słuchaczy

Rejestracji na wykłady przeznaczone dla grup zorganizowanych prosimy dokonywać drogą e-mailową na adres spotkania@matman.uwm.edu.pl, oddzielnie na każdy wykład (decyduje kolejność zgłoszeń, w auli mamy 128 miejsc do dyspozycji).

Szczegółowe informacje dotyczące tytułów i dat poszczególnych wykładów oraz procedury rejestracji na stronie internetowej projektu: http://wmii.uwm.edu.pl/ptm/spotkania-z-matematyka.