Humanistki z Olsztyna i Jeny badają język nauki

uczestniczki projektu; druga od lewej dr M. Makowska
Od czerwca 2017 roku pracownicy Wydziału Humanistycznego wspólnie z naukowcami niemieckimi realizują międzynarodowy projekt badawczy. Cel - opisanie polskiego i niemieckiego języka nauki.

Partnerami w projekcie, który uzyskał finansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki i będzie realizowany do maja 2019 roku, są Friedrich-Schiller-Universität w Jenie (Niemcy) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Projekt koordynują dr Bettina Bock z Jeny oraz dr Joanna Targońska (Katedra Filologii Germańskiej UWM). W projekcie uczestniczą: dr Monika Czerepowicka (Instytut Polonistyki i Logopedii UWM), dr Magdalena Makowska (Katedra Filologii Germańskiej) oraz mgr Francis Gieseke-Golembowski oraz mgr Daniela Prutscher, reprezentujące Friedrich-Schiller-Universität w Jenie.

Głównym celem jest zbadanie oraz opisanie polskiego i niemieckiego języka nauki pod względem występowania w nich różnego rodzaju utartych połączeń wyrazowych, charakterystycznych dla stylu naukowego obu języków. Oprócz celów badawczych grant ma również znaczenie praktyczne. Ma między innymi służyć rozwojowi świadomości językowej osób posługujących się językiem polskim i/lub niemieckim, poprawie znajomości tych języków oraz wskazaniu różnic kulturowych i odmiennych tradycji językowych a także opracowaniu materiału dydaktycznego służącego uświadomieniu konwencjonalności słownictwa i struktur językowych stosowanych w polskim i niemieckim języku nauki.

W efekcie wspólnej pracy powstanie elektroniczna baza frazeologizmów typowych dla języka nauki, z której dzięki wolnemu dostępowi będą mogły korzystać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje. W sposób kontrastywny  zostaną tu przedstawione najpopularniejsze połączenia wyrazowe języka nauki wraz z ich znaczeniem w języku wyjściowym i docelowym (polski/niemiecki). Ważnym uzupełnieniem bazy będzie materiał dydaktyczny, który pozwoli na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Efekty dotychczasowych badań uczestniczki projektu prezentują w publikacjach oraz w referatach wygłaszanych m.in. podczas Międzynarodowego Kongresu Gesellschaft für Sprache und Sprachen GESuS (5-7.04.2018, Université Paul-Valéry, Montpellier/Francja) czy Międzynarodowej Konferencji Naukowej EUROPHRAS 2018 (10-12.09.2018, Uniwersytet w Białymstoku).

Dobrą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie badań frazeologicznych były też spotkania robocze w Jenie w ubiegłym roku i Olsztynie (maj 2018 r.), podczas których omówiono szczegóły prowadzenia badań korpusowych, kluczowych dla osiągnięcia efektu finalnego projektu i stworzenia polsko-niemieckiej bazy frazeologizmów z zakresu języka nauki. Pobytowi partnerów z Niemiec na Wydziale Humanistycznym UWM towarzyszyły także dwie wystawy z okazji 200-lecia jeńskiej indogermanistyki. Wystawa Thousand branches is a tree. The growth of Historical Linguistics (Tysiąc gałęzi to drzewo. Rozwój językoznawstwa historycznego) poświęcona była historii językoznawstwa germańskiego, i tak jak towarzyszący jej wykład, adresowana była m.in. do studentów olsztyńskiej anglistyki. Studenci germanistyki uczestniczyli zaś w wystawie poświęconej badaniom słownikowym Da liegt der Hund begraben… (Tu jest pies pogrzebany…) oraz wysłuchali wykładu dr Bettiny Bock pt. Luther und Sprichwörter (Luther i przysłowia).

Projekt brzmi D -/P-IPHRAS: Interfrazeologia jako element języka nauki (D -/P-IPHRAS: Interphraseologie als Element der Wissenschaftssprache). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://projektuwmjena.wixsite.com/interfrazeologia

Magdalena Makowska