Dwa nurty liberalizmu a kryzys kapitalizmu. Wykład prof. Andrzeja Szahaja

Instytut Filozofii oraz olsztyński oddział PTF zapraszają na wykład prof. Andrzeja Szahaja z Instytutu Filozofii UMK w Toruniu.

Wykład "Dwa nurty liberalizmu a kryzys kapitalizmu" odbędzie się13 grudnia o godz.  17.00 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych (ul. K. Obitza), sala 37

Prof. dr hab. Andrzej Szahaj  jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu, członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, autorem kilkunastu książek i wielu artykułów, w których podejmuje twórczo problemy współczesnej filozofii polityki i filozofii społecznej. Wygłaszał wykłady w wielu krajach europejskich, a także w Egipcie, Izraelu, Indiach, Japonii, USA i Brazylii. Stypendysta fundacji Fulbrighta, Mellona, Rockefellera, Kościuszkowskiej oraz American Council of Learned Societies. Wielbiciel przyrody, podróży oraz jazzu.

w kategorii