Druga młodość kortowskiego parku

Park w Kortowie zimą
Ponad 3 mln zł otrzyma UWM z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na rewitalizację parku w Kortowie.

Kortowski park odzyska dawny wygląd. To już pewne. RPO WiM postanowił kwotą ponad 3 mln zł dofinansować 2 uniwersyteckie projekty złożone na konkurs: Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I oraz Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego parku w Kortowie. Pierwszy projekt opiewający na ok. 2 mln zł otrzyma ponad 1,4 mln zł dofinansowania. Drugi, o tej samej wartości – ponad 1,6 mln zł.

Co UWM planuje zrobić w Kortowie?

Projekt zakłada działania w całym starym Kortowie, to jest na obszarze 21 ha, a więc nie tylko w parku. Chodzi w nim o ochronę bioróżnorodności, czyli nie tylko roślin, ale też wszelkich zwierząt. Jest on elementem autorskiego programu „Green University” rektora prof. Ryszarda Góreckiego, rozpoczętego na początku poprzedniej kadencji. Koordynatorem projektu jest prof. Czesław Hołdyński, kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody UWM.

Szczegółowe plany wyglądają imponująco. Zostanie posadzonych 490 drzew, 1650 różnych krzewów oraz kilkanaście tysięcy okazów roślin zielnych należących do kilkuset taksonów roślin ozdobnych jak również dziko rosnących. Nasadzenia te będą wkomponowane w istniejące układy zieleni z zachowaniem zaleceń konserwatora zabytków. Pojawią się także gatunki chronione, z czerwonej księgi. Odnowa obejmie 30,5 tys. m2 trawników. Zmodernizowanych zostanie ok. 1,5 tys. m2 ścieżek prowadzących do kolekcji roślin. Ich modernizacja obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni na nawierzchnię przyjazną środowisku. Cechują ją m.in.: przepuszczalność dla wody i powietrza, nie wymaga ona systemów odprowadzenia wody, umożliwia przesiąkanie gleby i życie biologiczne pod nawierzchnią. Ponadto około 300 drzew obejmie wycinka suchych gałęzi, a ok. 50 - pielęgnacja. Projekt obejmuje także otoczenie opieką mieszkańców Kortowa, przy czym nie chodzi w nim o studentów lecz o … owady, bez których zieleń szybko by zanikała. Powstaną zatem „hotele” dla nich. Twórcy projektu pomyśleli także o bezkręgowcach, płazach, gadach, ptakach, a także kortowskich nietoperzach. Dla nich również będą tworzone optymalne warunki bytu. Zadbali nawet o tworzenie potencjalnych siedlisk dla wybranych gatunków grzybów.

- Projekt oczywiście nie pomija ludzi. Dla nich powstanie mała architektura, w tym ławki, na których można będzie przysiąść, aby podziwiać odnowioną kortowską zieleń – zapewnia prof. Czesław Hołdyński.

Odnowa kortowskiej zieleni przewiduje także wprowadzenie nowoczesnego systemu informacji i identyfikacji wizualnej elementów przyrodniczych. Powstanie aplikacja na telefon, dzięki której będzie można odczytać informację np. o drzewie lub krzewie, przed którym się znajdujemy.

Koncepcję i program użytkowy parku przygotował zespół składający się z pracowników Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody - dr Aldona Fenyk i z Katedry Architektury Krajobrazu: prof. Krzysztof Młynarczyk, dr Marta Akińcza i dr Urszula Knercer.

lek

 

w kategorii