Chemia z dofinansowaniem województwa

Jesienią przyszłego roku na UWM ruszy nowy kierunek - chemia. Stanie się to za sprawą wsparcia samorządu województwa. 24 maja rektor UWM i marszałek województwa podpisali w tej sprawie porozumienie.

Porozumienie podpisane podczas posiedzenia Senatu UWM dotyczy dofinansowania nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku chemia. Całe przedsięwzięcie ma kosztować 13,5 mln zł. Samorząd województwa przyznał na nie ponad 11,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Chemia zostanie uruchomiona na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Dlaczego akurat chemia?

- Dlatego, że UWM ma wieloletnie tradycje, sięgające lat 50. XX wieku, w zakresie nauczania chemii. Obecnie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa chemię prowadzą 3 katedry: Chemii, Chemii Środowiska i Chemii Rolnej. Pracownicy WKSiR prowadzą także zajęcia na innych wydziałach na kierunkach ochrona środowiska, technologia żywności i żywienia człowieka, inżynieria chemiczna i procesowa, leśnictwo. Niektóre laboratoria przechodziły modernizację, ale nasza infrastruktura dydaktyczna w obecnej chwili nie zapewnia już wysokiej jakości kształcenia. Chcemy to zmienić, tym bardziej, że mamy dobrze przygotowaną kadrę - wyjaśnia prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

- Studenci UWM piszą prace licencjackie, inżynierskie magisterskie i doktorskie, które obejmują tematykę ochrony środowiska, metody oczyszczania ścieków, monitoring środowiska, analizy żywności, toksykologii, nowych metod automatyzacji i kontroli procesów przemysłowych oraz zastosowania metod elektrochemicznych w ochronie środowiska. Zakres tych prac jest bezpośrednio powiązany ze strategią rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności z inteligentnymi specjalnościami regionu. Dlatego zarząd województwa, gdy pojawiły się możliwości finansowe, postanowił dofinansować kierunek chemia w pierwszej kolejności – zapewniał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, absolwent UWM.

Chemia zostanie ulokowana przy pl. Łódzkim 4, w budynku, w którym obecnie mieści się Katedra Chemii i Chemii Środowiska. Przejdzie on jednak gruntowny remont i modernizację. adaptację Ciągi komunikacyjnych zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda), wyposażenie pracownie otrzymają nowe meble laboratoryjne, a istniejące a będące w dobrym stanie zostaną zaadaptowane (nowe blaty, armatura, dygestoria)

Szacowana wartość robót budowlanych wynosi 3 mln zł. Reszta pieniędzy UWM przeznaczy na infrastrukturę dydaktyczną. Utworzonych zostanie 7 laboratoriów oraz 2 sale seminaryjne tj.: Pracownia Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Pracownia Chemii Analitycznej, Pracownie Analizy Instrumentalnej, Pracownia Chemii Organicznej, Pracownia Chemii Fizycznej, Pracownia Elektrochemii Stosowanej, Pracownia Dyplomowa oraz 2 sale seminaryjne. Po zakończeniu prac modernizacyjnych, pomieszczenia zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę naukową badawczą (w liczbie - 784 szt.) m.in. mikroskop sił atomowych (AFM), spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną czy też różnego rodzaju chromatografy.

Rezultatem projektu będzie uruchomienie nowego kierunku kształcenia chemia o 2 nowych specjalnościach: analityka i diagnostyka chemiczna oraz chemia stosowana. Nad przygotowaniem merytorycznym nowego kierunku pracował zespól w składzie: dr hab. Danuta Zielińska prof. UWM, dr hab. Stanisława Koronkiewicz, dr hab. Sławomir Kalinowski prof. UWM i dr hab. inż. Bogusław Pierożyński, prof. UWM.

Niebawem UWM ogłosi przetarg na remont i modernizację budynku. Data zakończenia realizacji projektu to 30.09.2020 r. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to w październiku przyszłego roku pierwsi studenci chemii na UWM zaczną naukę.

lek