Prof. Arkadiusz Żukowski – ponownie prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

prof. Żukowski
Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) obradujący 10 października br. na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wybrał nowego prezesa i członków zarządu głównego.

Na drugą kadencję 2020-2022 prezesem PTNP został prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (na zdj.) - dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM (70 głosów za, 2 przeciw i 4 wstrzymujące się). Ponadto przewodniczącą komisji rewizyjnej została dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM z tego Instytutu. Natomiast prof. UWM dr hab. Waldemar Tomaszewski podczas zjazdu był członkiem komisji mandatowej i skrutacyjnej.

Delegatami na walny zjazd PTNP z Oddziału Olsztyńskiego byli pracownicy INP: dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk prof. UWM, dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, dr Tomasz Gajowniczek, prof. UWM, dr hab. Waldemar Tomaszewski (nowo wybrany prezes oddziału) i prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Dr Gajowniczek w poprzedniej kadencji obsługiwał stronę internetową PTNP i będzie to czynić w następnej kadencji ZG PTNP.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych powstało w listopadzie 1957 r. Zrzesza ok. 500 członków zorganizowanych w 20 oddziałach krajowych i 12 sekcjach naukowych. Jest członkiem środkowoeuropejskiej, ogólnoeuropejskiej i światowej organizacji politologów: Central European Political Science Association, European Confederation of Political Science Associations oraz International Political Science Association, a także europejskiego konsorcjum badawczego European Consortium for Political Research.

az

 

w kategorii