Dział Zamówień Publicznych

 

 • 29/02/2016

  1. Umowa obowiązuje od dnia 29.02.2016 r.  do dnia 28.02.2017 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 10 DNI ROBOCZYCH od momentu złożenia zamówienia;

 • 11/01/2016

  W związku z zaplanowanym szkoleniem pracowników Działu Zamówień Publicznych w dniach 14-15 stycznia 2016 r.,

  uprzejmie informuję, iż obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w godzinach 7:00-10:00.

   

  Za wszelkie niedogodności i utrudnienia, serdecznie przepraszamy.

 • 07/01/2016

  Kierownicy

   Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

   INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   Szanowni Państwo,

 • 31/12/2015

  W dniu 15.12.2015 r. została zawarta umowa z firmą KOLPORTER Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy ul. Zagańskiej 61, 25-528 Kielce na sukcesywną dostawę czasopism w prenumeracie na 2016 r., do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

  W sprawach związanych z prenumeratą czasopism na rok 2016 r. należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawcy:

  Pani Marzena Gajowiak

  Specjalista Działu Obsługi Prenumeraty

  Centralny Dział Prenumeraty / Departament Prasy

 • 08/12/2015

  1. Umowa obowiązuje od dnia 10.12.2015 r.  do dnia 10.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 10 DNI ROBOCZYCH od momentu złożenia zamówienia;

  2.2. poszczególne jednostki organizacyjne składają zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1  faxu na  numer: 22 535 99 41 lub;

 • 07/12/2015

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, że do obsługi tłumaczeń został wybrany Wykonawca:

  Kortowski Zespół Tłumaczy Naukowo – Technicznych w składzie firm:

 • 06/11/2015

  Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie realizowaa firma "ABChem" Agnieszka Busler

 • 03/11/2015

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 12-13 listopada 2015 r., nie będą przyjmowane
  i realizowane zamówienia na materiały biurowe w Przedsiębiorstwie Handlowym „PAXER” z powodu inwentaryzacji.

 • 20/10/2015

  Szanowni Państwo,

  Dział Zamówień Publicznych informuje, iż składając zamówienie na zakup odczynników chemicznych objętych umowami na dostawy sukcesywne konieczne jest powołanie się w treści zamówienia na numer umowy przetargowej zawartej z danym wykonawcą, numer pozycji odczynnika w cenniku, jak również wskazanie ilości zamawianych sztuk odczynnika. Po złożonym w ten sposób zamówieniu wykonawca winien dostarczyć odczynnik chemiczny o numerze katalogowym     i gramaturze / pojemności wskazanej w opisie pozycji w cenniku.

 • 24/09/2015

  Dział Zamówień Publicznych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2016.

   

  Pismo powinno zawierać:

  - nazwę jednostki organizacyjnej;

  - nazwę czasopisma;

  - miejsce dostawy

   

   

  Czasopisma mogą być zamawiane w ilości 1 egzemplarz dla danej jednostki organizacyjnej.

   

  Zestawienia oraz uwagi prosimy nadesłać do 6 października 2015 roku, na adres:

   

  Dorota Najmowicz

Strony