Dział Zamówień Publicznych

 

 • 22/03/2019

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 22.03.2019 r.

 • 21/12/2018

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 21.12.2018 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

 • 13/12/2018

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 11.12.2018 r. zawarta została nowa umowa na Sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą artykułów biurowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

  P.H. PAXER Sp. J., J.G. Prusinowscy, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn

 • 04/06/2018

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 30.05.2018 r. zawarta została nowa umowa na Sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą napojów gazowanych i niegazowanych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

  HURTOWNIA ART. SPOŻ.-PRZEM. „WIPSÓR” Jerzy Roszkowski

 • 23/05/2018

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 23.05.2018 r. zawarta została nowa umowa na Sukcesywne świadczenie usług transportowych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

  Przewozy Autokarowe "LIPNICKI" Edward Lipnicki, Marcin Lipniocki Sp. J.

 • 14/05/2018

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż z dn. 14.05.2018 r. wygasła umowa nr 240/2017/PN/DZP z Bankowym Biurem Podróży „TravelBank” Sp. z o.o., z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

 • 09/03/2018

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 05.03.2018 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

  MERCK Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

 • 19/01/2018

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 18.01.2018 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

 • 04/01/2018

  Kierownicy

   Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

   INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   Szanowni Państwo,

 • 25/10/2017

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 02-03 listopada 2017 r., nie będą przyjmowane 
  i realizowane zamówienia na materiały biurowe w Przedsiębiorstwie Handlowym „PAXER” Sp. j. z powodu inwentaryzacji.

   

Strony