Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 31.12.2019 r. zawarta została nowa umowa na kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowało: 

Konsorcjum firm w składzie:

  1. 1.      OSCAR – Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen z siedzibą przy ul. Reja 2/4 lok. 1, 10-565 Olsztyn
  2. 2.      Biuro Tłumaczeń Aleksandra Poprawska z siedzibą przy ul. Polnej 5/9, 10-059 Olsztyn
  3. 3.      Firma Usługowa „MOLGA” Joanna Molga z siedzibą przy ul. Sielskiej 33, 10-801 Olsztyn
  4. 4.      Jolanta Idźkowska – Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 40/15, 10-089 Olsztyn
  5. 5.      LAURA Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Marek Jensen z siedzibą przy ul. Dobrej 6, 11-034 Stawiguda

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/USŁUGI/USŁUGI TŁUMACZEŃ TEKSTU