Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 13.07.2020 r. zawarta została nowa umowa na dostawę paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych, którą będzie realizowała firma: 
LOTOS PALIWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk